Disclaimer

Meza spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Meza aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Vanaf deze website kunt u andere websites bezoeken, door op hyperlinks naar deze sites te klikken. Alhoewel Meza ernaar streeft alleen links naar bruikbare en ethisch verantwoorde websites aan te bieden, heeft Meza geen controle over de inhoud van deze sites en dient de hyperlink dan ook niet als aanbeveling voor wat betreft alle inhoud van deze sites.

De informatie en aanbevelingen op de website van Meza kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Meza spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Meza of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Meza. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meza.

ENGLISH
All information on this website is intended for personal use and for general information purposes only. No part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of the author, unless otherwise indicated for stand-alone materials.

All the information on this website is published in good faith. Meza does not guarantee the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information on the website, is strictly at your own risk. Meza will not be liable for any losses or damage in connection with the use of the website.

From the website, you can visit other websites by following hyperlinks to these sites. While Meza strives to provide only links to useful and ethical websites, it has no control over the content and nature of these sites. Links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites.

Meza reserves the right to amend, modify and/or replace all or part of the website and the information contained on it without notice to you. Moreover, Meza reserves the right to interrupt accessibility to the website for maintenance or updating purposes.

Please be aware that when you leave this website, other websites may have different privacy policies and terms, which are beyond the control of Meza.

Privacy

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer, of de bestanden die op uw computer staan, niet beschadigen. Meza gebruikt cookies om de website en gebruikerservaring te verbeteren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw computer uw inloggegevens onthoudt. Meza gebruikt de cookies alleen voor geanonimiseerde gegevensverzameling en zij deelt deze gegevens niet met derden.

Wet bescherming persoonsgegevens
Alle gegevens die u aan Meza verstrekt, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Meza houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigen of verwijderen van gegevens
Op uw verzoek zal Meza uw gegevens aanvullen, wijzigen of verwijderen.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast (datum laatste aanpassing 17 augustus 2015). Door op ‘Privacyverklaring’ te klikken, kunt u de laatste versie te allen tijde inzien.

ENGLISH
Personal data protection act
All data you provide to Meza will be handled in a secure and careful manner. At all times, Meza will act according to the personal data protection act (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Dutch Data Protection Act).

Modifying or deleting of data
At your request, Meza will complement, alter or delete your personal data.

Use of cookies
Cookies are text-only strings of information that a website transfers to the cookie file of the browser on your computer’s hard disk. Cookies won’t cause damage to your computer or the files on your computer. Meza uses cookies to improve the website and user experience. It helps the website to remember information about your visit, which can make your next visit easier and the site more useful to you. Meza uses the cookies only for anonymous data and does not share this data with third parties.

This privacy statement may occasionally be modified (date last modified: August 17, 2015). At all times, you will be able to see the last version by clicking on Privacy.